[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] skype bị đơBác phải đổi repo khác FPT đi, FPT chưa cập nhật kịp bác ah. Hiện cháu đang dùng repo này
Server = http://mirror.de.leaseweb.net/archlinux/$repo/os/$arch
Server = http://mirror.nl.leaseweb.net/archlinux/$repo/os/$arch
Server = http://mirror.us.leaseweb.net/archlinux/$repo/os/$arch
Đó là các repo update nhanh nhất đầy đủ nhất bác ah.


2013/4/28 maikhai <[email protected]>
Vào 19:22:14 UTC+7 Chủ nhật, ngày 28 tháng tư năm 2013, Severus đã viết:
> Bác cập nhật lại đi ah, gói glib2 bị lỗi đã up lên bản mới hôm nay :-)

[[email protected] cobh]# pacman -S glib2
warning: glib2-2.36.1-1 is up to date -- reinstalling

Vẫn không được.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'