[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] skype bị đơVào 09:37:56 UTC+7 Thứ hai, ngày 29 tháng tư năm 2013, Severus đã viết:
> Bác phải đổi repo khác FPT đi, FPT chưa cập nhật kịp bác ah. Hiện cháu đang dùng repo này
> Server = http://mirror.de.leaseweb.net/archlinux/$repo/os/$arch
> 
> Server = http://mirror.nl.leaseweb.net/archlinux/$repo/os/$arch
> Server = http://mirror.us.leaseweb.net/archlinux/$repo/os/$arch
> 
> Đó là các repo update nhanh nhất đầy đủ nhất bác ah.

Linh thiệt ta! Add 3 dòng này (và ctrl+K mọi thứ trong mirrorlist) rồi chạy là xong ngay. Skype nạp một cái rẹt. Cám ơn Severus.