[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Hướng dẫn dùng GitBuổi học sẽ vào 9 giờ sáng ngày 5/5/2013 các bạn nhé.

Doodle link http://doodle.com/bahir5diivqmqagd#table

Địa chỉ, số đt liên hệ: http://theslinux.org/events/2013/05-git-training/