[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Quá nhiều Terminal trên 1 desktopOn Wed, 1 May 2013 21:04:58 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Mình mó máy một hồi setting Virtual Desktop, đến khi reboot thì nó
> nháy ào ra 4 cái Terminal trên 1 Page luôn. Làm cách chi cũng không
> triệt bớt được (mò trong Window / Remember). Để thì cũng không hại gì
> nhưng chướng thôi. Ai rảnh chi giùm nào, cám ơn trước nhé.

Bác dùng e17 phải không? Vào phần Remember, tới tab OPtions, rồi bỏ đi cái tùy chọn "Start this problem on log in". Bác thử lại xem nhé.


--
I am ... 5 dog years old.