[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Quá nhiều Terminal trên 1 desktopVào 11:09:20 UTC+7 Thứ năm, ngày 02 tháng năm năm 2013, icy đã viết:
> Bác dùng e17 phải không? Vào phần Remember, tới tab OPtions, rồi bỏ đi cái tùy > chọn "Start this problem on log in". Bác thử lại xem nhé.

Thật là lạ: vào đến Remember/Options thì chỉ thấy mục "Nothing" được chọn, còn tất cả các mục khác, ô vuông khác, ở tất cả các nơi, đều trống không, không có mục nào ô nào được ghi dấu chọn cả.
Vậy mà sao vẫn có 4 cái Terminal ào ra mỗi lần login vào GUI?