[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Quá nhiều Terminal trên 1 desktopOn Thu, 2 May 2013 06:16:36 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Vào 11:09:20 UTC+7 Thứ năm, ngày 02 tháng năm năm 2013, icy đã viết:
> > Bác dùng e17 phải không? Vào phần Remember, tới tab OPtions, rồi bỏ
> > đi cái tùy > chọn "Start this problem on log in". Bác thử lại xem
> > nhé.
> 
> Thật là lạ: vào đến Remember/Options thì chỉ thấy mục "Nothing" được
> chọn, còn tất cả các mục khác, ô vuông khác, ở tất cả các nơi, đều
> trống không, không có mục nào ô nào được ghi dấu chọn cả. Vậy mà sao
> vẫn có 4 cái Terminal ào ra mỗi lần login vào GUI?
> 


Bác ráng chờ cuối tuần cháu ghé vậy :D 

--
I am ... 5 dog years old.