[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Quá nhiều Terminal trên 1 desktopOn Thu, 2 May 2013 06:16:36 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Vào 11:09:20 UTC+7 Thứ năm, ngày 02 tháng năm năm 2013, icy đã viết:
> > Bác dùng e17 phải không? Vào phần Remember, tới tab OPtions, rồi bỏ
> > đi cái tùy > chọn "Start this problem on log in". Bác thử lại xem
> > nhé.
> 
> Thật là lạ: vào đến Remember/Options thì chỉ thấy mục "Nothing" được
> chọn, còn tất cả các mục khác, ô vuông khác, ở tất cả các nơi, đều
> trống không, không có mục nào ô nào được ghi dấu chọn cả. Vậy mà sao
> vẫn có 4 cái Terminal ào ra mỗi lần login vào GUI?

bác vào cái context menu của nó, rồi đừng vào mục Windows mà vào phần "Sticky", bỏ đi xem có tác dụng gì không?
`

--
I am ... 5 dog years old.