[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Quá nhiều Terminal trên 1 desktopVào 18:33:17 UTC+7 Thứ sáu, ngày 03 tháng năm năm 2013, maikhai đã viết:
> Vào 07:23:52 UTC+7 Thứ sáu, ngày 03 tháng năm năm 2013, icy đã viết:
> 
> > bác vào cái context menu của nó, rồi đừng vào mục Windows mà vào phần >"Sticky", > bỏ đi xem có tác dụng gì không?

Giả sử bây giờ delete nguyên cái Virtual Desktop đó (cái có quá nhiều terminal) rồi reboot thì sao hè?

Trong khi chờ đợi giải pháp thì đành dùng ctrl+Shift+Q để tống khứ cái đám terminal đó đi vậy!