[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Quá nhiều Terminal trên 1 desktopOn Sun, 5 May 2013 01:52:25 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Vào 18:33:17 UTC+7 Thứ sáu, ngày 03 tháng năm năm 2013, maikhai đã
> viết:
> > Vào 07:23:52 UTC+7 Thứ sáu, ngày 03 tháng năm năm 2013, icy đã viết:
> > 
> > > bác vào cái context menu của nó, rồi đừng vào mục Windows mà vào
> > > phần >"Sticky", > bỏ đi xem có tác dụng gì không?
> 
> Giả sử bây giờ delete nguyên cái Virtual Desktop đó (cái có quá nhiều
> terminal) rồi reboot thì sao hè?

Nguyên nhân là bác đã cho các chương trình đó tự bật lên lúc khởi động. 
Chắc làm lắt léo quá nên giờ tìm chưa ra cách bỏ đi. Chiều mai cháu đi
công việc về ghé chỗ bác rồi xử lý luôn nhé :)

--
I am ... 5 dog years old.