[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Quá nhiều Terminal trên 1 desktopVào 17:34:57 UTC+7 Chủ nhật, ngày 05 tháng năm năm 2013, icy đã viết:

> Nguyên nhân là bác đã cho các chương trình đó tự bật lên lúc khởi động. 
> 
> Chắc làm lắt léo quá nên giờ tìm chưa ra cách bỏ đi. Chiều mai cháu đi
> 
> công việc về ghé chỗ bác rồi xử lý luôn nhé :)

???
Mưa to?