[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Quá nhiều Terminal trên 1 desktopOn Mon, 6 May 2013 18:59:10 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Vào 17:34:57 UTC+7 Chủ nhật, ngày 05 tháng năm năm 2013, icy đã viết:
> 
> > Nguyên nhân là bác đã cho các chương trình đó tự bật lên lúc khởi
> > động. 
> > 
> > Chắc làm lắt léo quá nên giờ tìm chưa ra cách bỏ đi. Chiều mai cháu
> > đi
> > 
> > công việc về ghé chỗ bác rồi xử lý luôn nhé :)
> 
> ???
> Mưa to?
> 

Cháu xin lỗi bác ! Cháu đi nắng về mệt quá mà quên mất. Cháu sẽ gọi bác.

--
I am ... 5 dog years old.