[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Quá nhiều Terminal trên 1 desktopMai ku Kỳ qua Long già, cho 1m2 giấy chống nắng, đi đường, đội nón bảo hiểm + cái nón lá cover by cachnhiet.net là rồi xong ....

Giống thế này này ... https://plus.google.com/photos/111328174430659656111/albums/5213884566060443985/5213885300119022770?banner=pwa

Ha ha ha ...

Bác Maikhai thik, cháu tặng lun 1m2, khỏi phải áo dài tay, hi hi

2013/5/8 maikhai <[email protected]>
Dung roi troi nang rat de bi trung nang. Bac cung bi mat 2 ngay, may ma uong may vien Para la khoi. Di ngoai troi nang nho mac them cai ao dai tay, coi vay ma rat huu ich day. Khi nao roi viec thi ghe cung khong co gi gap.
Sent from my BlackBerry® smartphone

-----Original Message-----
From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Wed, 8 May 2013 21:31:20
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Quá nhiều Terminal trên 1 desktop

On Mon, 6 May 2013 18:59:10 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Vào 17:34:57 UTC+7 Chủ nhật, ngày 05 tháng năm năm 2013, icy đã viết:
>
> > Nguyên nhân là bác đã cho các chương trình đó tự bật lên lúc khởi
> > động.
> >
> > Chắc làm lắt léo quá nên giờ tìm chưa ra cách bỏ đi. Chiều mai cháu
> > đi
> >
> > công việc về ghé chỗ bác rồi xử lý luôn nhé :)
>
> ???
> Mưa to?
>

Cháu xin lỗi bác ! Cháu đi nắng về mệt quá mà quên mất. Cháu sẽ gọi bác.

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/Ds22RXkofek/unsubscribe?hl=en.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].


--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].