[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Quá nhiều Terminal trên 1 desktopVào 22:19:03 UTC+7 Thứ tư, ngày 08 tháng năm năm 2013, longgia2001 đã viết:
> Mai ku Kỳ qua Long già, cho 1m2 giấy chống nắng, đi đường, đội nón bảo hiểm + cái nón lá cover by cachnhiet.net là rồi xong ....
> 
> Giống thế này này ... https://plus.google.com/photos/111328174430659656111/albums/5213884566060443985/5213885300119022770?banner=pwa
Cái xì-tin này coi vậy mà rất hay đó. Mưa nắng đều chống được. Lột từ thùng hàng ra xài, tính tiết kiệm cao, tính cơ động cao, sẽ đóng góp thiết thực vào công cuộc chiến đấu xây dựng ... ủa xin lỗi vặn volume bớt tí ...