[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Quá nhiều Terminal trên 1 desktop

2013/5/9 Long Phan Dao Viet <[email protected]>
Tặng bác ... 4m2 lun, cho to bằng cái Lộng che vua ngày xưa lun, ku kỳ có qua, làm xe ôm, chở về cho bác maikhai thêm 4m2 nhá ...

Có thêm nhiều nhiều thì lợp nhà luôn.
(Trên nóc nhà mình cha nội thợ hồ trét dột hoài không ăn thua liền dán luôn một tấm to như cái chiếu rồi)
 
--
m k h _ s g n