[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

FShare Tools for LinuxTrôn thấy cái này ở http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/fsharetool/ :

Hướng dẫn cài đặt FShare Tool cho Linux

  Ubuntu/Debian:
    Mở một terminal dùng để gõ lệnh cài đặt
    Thêm kho phần mềm FShare Tool:
    Chọn phiên bản Ubuntu/Debian của bạn:
    Gõ lệnh sau để thêm kho:

    echo 'deb http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/fsharetool/deb testing contrib' | \
      sudo tee /etc/apt/sources.list.d/fsharetool.list

    Import key để chứng thực kho phần mềm FShare Tool:
    Gõ lệnh sau để import key:

    wget -q http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/fsharetool/fsharetool.asc -O- | sudo apt-key add -

    Cài đặt:
    Gõ lệnh sau để cài đặt:

    sudo apt-get update && sudo apt-get install fsharetool

  Các phiên bản Linux khác:
(Empty)

Không thấy gì cả. Vậy chắc là Tools for ARCHLINUX cũng không có luôn. Có cách nào lấy từ mấy cái trên kia cài cho Arch không hè? Ai biết chỉ mình với cám ơn nhiều a!