[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] FShare Tools for LinuxCháu nhớ không nhầm thì Kiến Trúc nói là cái này chả có gì đặc biệt ngoài wget+upload.
Bác cứ mua cái account VIP rồi DTA+Flashgot là OK mà bác :3.


Vào 03:35 Ngày 11 tháng 5 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
Trôn thấy cái này ở http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/fsharetool/ :

Hướng dẫn cài đặt FShare Tool cho Linux

    Ubuntu/Debian:
        Mở một terminal dùng để gõ lệnh cài đặt
        Thêm kho phần mềm FShare Tool:
        Chọn phiên bản Ubuntu/Debian của bạn:
        Gõ lệnh sau để thêm kho:

        echo 'deb http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/fsharetool/deb testing contrib' | \
           sudo tee /etc/apt/sources.list.d/fsharetool.list

        Import key để chứng thực kho phần mềm FShare Tool:
        Gõ lệnh sau để import key:

        wget -q http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/fsharetool/fsharetool.asc -O- | sudo apt-key add -

        Cài đặt:
        Gõ lệnh sau để cài đặt:

        sudo apt-get update && sudo apt-get install fsharetool

    Các phiên bản Linux khác:
(Empty)

Không thấy gì cả. Vậy chắc là Tools for ARCHLINUX cũng không có luôn. Có cách nào lấy từ mấy cái trên kia cài cho Arch không hè? Ai biết chỉ mình với cám ơn nhiều a!

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Quang Nguyễn