[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cốc Cốc! Ai sẽ xài nào?
Hehe, ban đầu cháu thấy cũng tò mò muốn xài, nhưng bạn này chém gió dữ quá, muốn "hạ gục" Google nên thôi cháu bỏ luôn ý định thử :3

Vào 14:20 Ngày 15 tháng 5 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/05/130514_coccoc_challenge_google.shtml

Chưa biết cái Cốc Cốc này sẽ như thế nào, nhưng tên khó mà gõ cho nhanh nếu không cho gõ không bỏ dấu. Gõ "coccoc" à? Hay làm như google:gõ là "g", thành ra "cc"?

"cc" à?  Ai nghĩ mình sẽ xài nó nào hehe...

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Quang Nguyễn