[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Hội ArchLinux quá cùichả nhẽ em lại lên IRC chờ tên đó để "vùi dập" :-w


Vào 09:28 Ngày 21 tháng 5 năm 2013, Tan Tran <[email protected]> đã viết:

Định không nói gì nhưng cũng phải wtf cái

On May 21, 2013 9:25 AM, "Quang Nguyễn" <[email protected]> wrote:
09:10:59 AM - qwebirc24: chao cac ban
09:12:00 AM - qwebirc24: Viec dau tien khi ng khac den hoi chao chung ta thi minh nen co loi chao lai do la lich su trong xa giao
09:13:13 AM - qwebirc24: chua can trinh bay van de ro rang de cac giup chg ta nen chao lai do la su than thien can phai co
09:14:10 AM - qwebirc24: buoi truoc toi co vao nho giup do ve van de bo go. suot 2 phut hon ma chang co loi chao lai thi that ky qua
09:15:03 AM - qwebirc24: day la gop y nho de cac ban rut kinh nghiem nhe
09:15:32 AM - qwebirc24: bye
09:15:37 AM - qwebirc24 has left the room (Quit: Client Quit).
09:21:24 AM - luffy_: wtf

Hôm nay bạn đó lại vô chê ArchLinux cùi bắp nữa rồi, chưa kịp nói gì thì bạn đó bye luôn rồi :'(


Vào 21:22 Ngày 20 tháng 5 năm 2013, Quang Nguyễn <[email protected]> đã viết:
Chậm tí nữa là bạn í bị troll òi :3


Vào 13:51 Ngày 20 tháng 5 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:


Chưa đầy 2 phút mà các bạn yêu cầu có câu trả lời
trên IRC thì cũng hơi quá. Các bạn nên tìm đọc Smart Questions
(bản dịch tiếng Việt), hay tài liệu của Dragula
   http://dragula.org/projects/rocky/wiki/Smart_Questions

Các bạn nên mô tả vấn đề hơn là mô tả vấn đề kiểu Mr. Bill
(lỗi của bạn là bạn bị lỗi.)


(08:42:49 PM) qwebirc43970 [[email protected]/web/freenode/ip.*.*.*.*] entered the room.
(08:43:36 PM) qwebirc43970: chao ca ban. Toi dang co su cố về bộ gõ trên trang web
(08:45:23 PM) qwebirc43970: bye hội . hôi quá thân thiện
(08:45:30 PM) qwebirc43970 left the room (quit: Client Quit).
(08:46:21 PM) z1y: hi :)
(08:46:37 PM) z1y: không rõ sự cố gì đang chờ nghe thì lại bay--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Quang Nguyễn--
Quang Nguyễn

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 --

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'