[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Hội ArchLinux quá cùiMấy cái này cũng đơn giản nêu ra đây để các bạn rút kinh nghiệm thôi.

Bạn ấy chắc chưa quen với văn hóa trên #irc nên nói vậy. Các bạn
nào biết thì cũng đừng chém quá mất công :D

On Tue, 21 May 2013 10:51:22 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> chả nhẽ em lại lên IRC chờ tên đó để "vùi dập" :-w


--
I am ... 5 dog years old.