[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Wifi creator trong ArchOn Thu, 23 May 2013 08:38:07 -0700 (PDT)
Nguyễn Zuy Khánh <[email protected]> wrote:

> Mọi người có biết trình nào tạo share wifi từ laptop chạy Arch
> không ? Dạng như wifi hotspot creator ấy ? Giới thiệu cho mình với.

Bạn có thể xem
	https://wiki.archlinux.org/index.php/NetworkManager#Sharing_internet_connection_over_Wi-Fi

Mình chưa bao giờ làm vì thấy không cần thiết phải chia sẻ làm gì :D

--
I am ... 5 dog years old.