[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Các mirror cần biết :DDưới đây liệt kê trang chủ và mirror của các dự án.
Vô không được thì vào chỗ kia các bạn nhé :)

ArchLinuxVn:
  http://archlinuxvn.org/
  http://archlinuxvn.tuxfamily.org/

TheSLinux:
  http://theslinux.org/
  http://theslinux.berlios.de/

--
I am ... 5 dog years old.