[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Hỗ trợ làm mirror chính cho #theslinux-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

                    _Cảnh báo: thư chung gửi đến 3 nhóm thư_

Chào các bạn,

Dự án TheSLinux http://theslinux.org/ đang tiến triển tốt đẹp,
và sắp tới sẽ cần một nơi để làm nơi lưu trữ các gói. Mình đã
tìm ở vài nơi nhưng có lẽ bắt đầu ở #saigonlug là hay nhất :)

Các bạn có khả năng cung cấp hoặc thông tin về nơi có khả năng
cung cấp `mirror` hãy cho mình biết nhé. Nếu có thể làm `tier 1`
luôn thì quá quý. #TheSLinux chấp nhận Donation và Sponsor.

Cảm ơn các bạn quan tâm và giúp đỡ.

- --
I am ... 5 dog years old.
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2.0.20 (GNU/Linux)

iQEcBAEBAgAGBQJRow17AAoJELR3hq9QPN6ljpkH/2uJqv6loc+UdXPrnc5DQosW
VIsyrvaQC8s3D4AR0HhC1gQDDENNHHjHQUi5NMnd1k41SCNrtmSUbB3vSvXwA7eG
q7N72WEbjMxW216qxlG0LXOXBm3sorH9y6IExyn7xYampm3dVNp7OJ1vgA+uhXeB
qsmicrtyPZ1DDTDsDO2kMYn46wjOgu7ggmHZo+6PhoUvO3Zn1e4WXfi6cdIrv9m7
TcP7Zg+BpioBEUE+Pp2QZjk3L2Zcu/myOimtpluwNiGM5Eq+4sRvVosXSRdtTHhC
ERFEvH/9qECPd9CS2b8W0WJ2fehBrY6mojTgsi3CIF8fAK1AzHpaU1c6oNa9T24=
=8X/M
-----END PGP SIGNATURE-----