[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Hỗ trợ làm mirror chính cho #theslinuxMềnh sẽ donate saigonlug.org để làm mirror. :-)

An.


2013/5/27 Anh K. Huynh <[email protected]>
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

                    _Cảnh báo: thư chung gửi đến 3 nhóm thư_

Chào các bạn,

Dự án TheSLinux http://theslinux.org/ đang tiến triển tốt đẹp,
và sắp tới sẽ cần một nơi để làm nơi lưu trữ các gói. Mình đã
tìm ở vài nơi nhưng có lẽ bắt đầu ở #saigonlug là hay nhất :)

Các bạn có khả năng cung cấp hoặc thông tin về nơi có khả năng
cung cấp `mirror` hãy cho mình biết nhé. Nếu có thể làm `tier 1`
luôn thì quá quý. #TheSLinux chấp nhận Donation và Sponsor.

Cảm ơn các bạn quan tâm và giúp đỡ.

- --
I am ... 5 dog years old.
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2.0.20 (GNU/Linux)

iQEcBAEBAgAGBQJRow17AAoJELR3hq9QPN6ljpkH/2uJqv6loc+UdXPrnc5DQosW
VIsyrvaQC8s3D4AR0HhC1gQDDENNHHjHQUi5NMnd1k41SCNrtmSUbB3vSvXwA7eG
q7N72WEbjMxW216qxlG0LXOXBm3sorH9y6IExyn7xYampm3dVNp7OJ1vgA+uhXeB
qsmicrtyPZ1DDTDsDO2kMYn46wjOgu7ggmHZo+6PhoUvO3Zn1e4WXfi6cdIrv9m7
TcP7Zg+BpioBEUE+Pp2QZjk3L2Zcu/myOimtpluwNiGM5Eq+4sRvVosXSRdtTHhC
ERFEvH/9qECPd9CS2b8W0WJ2fehBrY6mojTgsi3CIF8fAK1AzHpaU1c6oNa9T24=
=8X/M
-----END PGP SIGNATURE-----

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C