[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Hỗ trợ làm mirror chính cho #theslinux-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

On Mon, 27 May 2013 15:48:25 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Mềnh sẽ donate saigonlug.org để làm mirror. :-)

Thanks An :) Cái này là `mirror` cho trang chủ thôi nhé :D
Còn mirror cho các gói thì hơi bị nhiều đó ha :D 

Thông tin để các bạn biết thêm: có hai nơi cần mirror là

(1) trang chủ http://theslinux.org/ (hiện đã có mirror
    tại http://theslinux.berlios.de/). Do trang chủ chỉ gồm
    nội dung tĩnh nên rất nhẹ nhàng ai cũng có thể làm
    `mirror` được :)

(2) nơi lưu trữ các gói (cái này cần dung lượng rất lớn
    và sẽ không ngừng tăng :D)

Cần thông tin gì thêm các bạn cứ cho mình biết nhé :)

- --
I am ... 5 dog years old.
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2.0.20 (GNU/Linux)

iQEcBAEBAgAGBQJRox/9AAoJELR3hq9QPN6lJcsH/AqAxrBYeCkhiz2dXhKYYfsl
OCM2HnTE9KttjfHOSovt27L0Wz8S4X2O9kS1kXE3/IKfX1UGxxAOzzCAHndlZoOJ
GIXyUe30cyDVAnCs/ZS2/BIfEAzSPaVeSg+J9vb9PI2gyTE7Js9z8G5I2rTgjZxe
l6ceqU5umQcFW0CO2aPHjZ7Cz4AaHhGg1NG0NY4/09jI2s6zr9TLconD5iTNzQhr
yXkLCPPYr6CykEYPi+QE7fKZn8cgJRR3ivSyVrtwnvt37badXcVluQt0m3k11ASi
0wqpeF5hK+yxeF/XtlqHKSDZO8wsEDaoTK4pE88Rs1XjfDABXOmgHkbBlwQXXGA=
=NOY1
-----END PGP SIGNATURE-----