[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Hội ArchLinux quá cùiCuối cùng thì việc giải quyết bộ gõ tự mình cũng làm được. pacman -S ibus-m17n chọn lại thế là xong.From: maikhai <[email protected]>
To: [email protected]
Sent: Saturday, May 25, 2013 9:13 PM
Subject: [ArchLinuxVn] Re: Hội ArchLinux quá cùi

Vào 20:51:09 UTC+7 Thứ hai, ngày 20 tháng năm năm 2013, Anh K. Huynh đã viết:
> Chưa đầy 2 phút mà các bạn yêu cầu có câu trả lời
Cái topic này cũng cũ rồi, mà mình cũng chưa hiểu bạn nào đó chê "cùi" cái gì, nhưng cứ tham gia cho xôm chơi:
Theo mình thì cái hội này có cùi cũng không cùi bằng ai, thua xa là khác. Nội trong những hội kiểu Tux, thì chắc HVA và Archlinux là ... cùi bằng nhau.
Dù sao, bị chê thì anh em cứ nhận khuyết điểm để tiến bộ đi, không sao cả. Giả sử sau đó không tự chữa hết bệnh cùi thì thôi, cũng không sao cả. Cùi mà.

Trên kia là góp vui. Giờ nói có tằng hắng: Cám ơn cái nhóm nhỏ này. Nó dạy tui xài được Arch là bản Linux hay tới bờ bến.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected]