[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Hội ArchLinux quá cùiOn Mon, 27 May 2013 23:00:07 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Cuối cùng thì việc giải quyết bộ gõ tự mình cũng làm được. pacman -S
> ibus-m17n chọn lại thế là xong.

Thời buổi này mà còn xài `ibus-m17n` à :D 

--
I am ... 5 dog years old.