[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Hội ArchLinux quá cùi
Tui cài win8 rồi . Ông mỉa mai tui . Tui cài xong sử dụng trên firefox và texmaker OK mà.

From: Long Phan Dao Viet <[email protected]>
To: [email protected]
Sent: Friday, May 31, 2013 5:47 AM
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Re: Hội ArchLinux quá cùi

#rm -rf /

Cài win 8 ddj hiếu ơi !!!

2013/5/31 Nguyenvanminh Hieu <[email protected]>
Thôi tui cho 1 phát : #pacman -Sd uim thế là mọi việc xong chả có gì khó cả. Dân Củ Mì mà.From: Long Phan Dao Viet <[email protected]>
To: [email protected]
Sent: Wednesday, May 29, 2013 5:15 AM

Subject: Re: [ArchLinuxVn] Re: Hội ArchLinux quá cùi

Anh Hiếu ơi,

Cài chi cho mệt. Cùng lắm là cứ gõ tiếng việt không dấu, in ra xong, viết tay phần dấu vào !!!

Hơi đâu xài mấy cái đồ cooking của ku kỳ, hiểm thấy mẹ. Bác có đọc sourrcode của kuky đâu??? Lỡ đâu, nó có đoạn script sau thì bỏ mẹ, he he he:

---------------------
Canh 12h đêm tới 1h sáng

Mở máy

Mở WC

Quay lén bác Hiếu, up lên Du túp

Broadcast cho a e coi chơi

----------------


@ Hiếu: tối, nhớ ụp cái máy xuống, cẩn tắc vô áy náy.

He he he

Chúc cả nà dui


2013/5/29 Nguyenvanminh Hieu <[email protected]>
Tui cai cac goi sau:
uim-1.8.5,
m17n-db-vi-1.6.4-9-any.pkg.tar.xz,
uim-vi-1.8.5-36-i686.pkg.tar.xz,
uim-vi-xtelex-1.4.1-1-any.pkg.tar.xz
Nhung toi chay lenh: uim-setup thi khong co ket qua. Xin cho biet nguyen nhan vi sao, thieu goi nao?Cam on.

From: Long Phan Dao Viet <[email protected]>
To: arch[email protected]
Sent: Monday, May 27, 2013 10:39 PM
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Re: Hội ArchLinux quá cùi

Cùi mà

bác Hiếu dạy toán, không dạy nấu ăn, chả bao giờ phải gõ chữ xoong nồi như ku Kỳ cả :D

2013/5/27 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Mon, 27 May 2013 23:00:07 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Cuối cùng thì việc giải quyết bộ gõ tự mình cũng làm được. pacman -S
> ibus-m17n chọn lại thế là xong.

Thời buổi này mà còn xài `ibus-m17n` à :D

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 


--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 


--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]