[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Hội ArchLinux quá cùiKhông biết các bộ gõ bây giờ đã hết xung đột với chức năng auto completion trên các ứng dụng qt như texmaker, kile chưa?

On Jun 1, 2013 2:12 PM, "Nguyenvanminh Hieu" <[email protected]> wrote:
Thật ra Hiếu chưa dứt khoát xài ibus hay uim hay uim-vi. Hiếu đang kiểm tra xem cái nào thật sự tiến bộ đáp ứng mọi trường hợp.
thì OK. Nếu bạn trả lời giúp thì cảm ơn. Bởi vì kg chỉ cho tôi biết mà ng kc cũng cần.From: Anh K. Huynh <[email protected]>
To: [email protected]
Sent: Saturday, June 1, 2013 6:18 AM
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Re: Hội ArchLinux quá cùi

On Sat, 1 Jun 2013 13:52:39 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Cho hỏi Anh Long nhen: Bản uim-vi của Kỳ Anh gõ trên Opera làm thế
> nào?Em dân Củ Mì chưa rành lắm mong cao thủ chỉ giáo.

Hiếu xài `uim` mà đâu phải xài `uim-vi` đâu :D

Nếu cấu hình `ibus` cho Opera thế nào thì `uim` cũng tương tự thôi :D


--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected].
--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].