[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

cần người điều hành#archlinuxvn              | Ghi chú: tin chuyển cho 2 nhóm thư |

Chào các bạn,

Mình phải dành thời gian nhiều hơn cho #theslinux nên không còn tài
nguyên để quản lý các kênh của #archlinuxvn. Các bạn có quan tâm và
chút thời gian có thể tham gia bảo trì (và nếu có thể: phát triển)
các thành phần của #archlinuxvn nhé.

Các kênh: facebook, twitter, irc, nhóm thư (1 nhóm chính), trang chủ
(sử dụng `nanoc`). Mục đích của trang chủ `archlinux.org` là có nơi
để các bạn viết `blog` và một số tài liệu cho ArchLinux, tổ chức
gặp gỡ `offline` và bất kỳ ý tưởng gì để chia sẻ với mọi người. :)

Cảm ơn các bạn.

PS: trang chủ của #archlinuxvn http://archlinuxvn.org/

--
I am ... 5 dog years old.