[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Hội ArchLinux quá cùiOn Sat, 1 Jun 2013 15:17:48 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Còn Dillo thì mới bị lỗi hơi kỳ,  là: gõ một từ thì nó hiện chữ cái
> đầu tiên, sau đó các ký tự tiếp theo lại hiện ra trong một ô trắng,
> khi gõ xong từ đó, nhấn ENTER thì nguyên cả từ đó mới thể hiện đầy
> đủ. Dillo nhỏ nhanh, nhưng vì bị cái này nên mình không thích xài.

Khi bác gõ vào thì bộ gõ tiếng Việt chặn trước. Những chữ bác thấy trong
ô trắng cho biết là bộ gõ đang chờ / xử lý các ký tự nhập vào để xuất
ra tiếng Việt (ví dụ nhập vào `aaf` thì sẽ cho ra `ấ`). Trên các chương
trình khác cũng tương tự như vậy, chỉ có điều là nơi xanh nơi đỏ, nơi
trắng nơi đen (cháu xài Dillo, uim-vi thì ra ô màu đen), bác không để
ý thấy hoặc nó bị mờ mất thôi .


--
I am ... 5 dog years old.