[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Hội ArchLinux quá cùiKy nhi! Sao chua ai fix may vu nay nhi.
Sent from my BlackBerry® smartphone

-----Original Message-----
From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Mon, 3 Jun 2013 09:03:06 
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Re: Hội ArchLinux quá cùi

On Sat, 1 Jun 2013 15:17:48 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Còn Dillo thì mới bị lỗi hơi kỳ,  là: gõ một từ thì nó hiện chữ cái
> đầu tiên, sau đó các ký tự tiếp theo lại hiện ra trong một ô trắng,
> khi gõ xong từ đó, nhấn ENTER thì nguyên cả từ đó mới thể hiện đầy
> đủ. Dillo nhỏ nhanh, nhưng vì bị cái này nên mình không thích xài.

Khi bác gõ vào thì bộ gõ tiếng Việt chặn trước. Những chữ bác thấy trong
ô trắng cho biết là bộ gõ đang chờ / xử lý các ký tự nhập vào để xuất
ra tiếng Việt (ví dụ nhập vào `aaf` thì sẽ cho ra `ấ`). Trên các chương
trình khác cũng tương tự như vậy, chỉ có điều là nơi xanh nơi đỏ, nơi
trắng nơi đen (cháu xài Dillo, uim-vi thì ra ô màu đen), bác không để
ý thấy hoặc nó bị mờ mất thôi .


--
I am ... 5 dog years old.

-- 
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
--- 
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/pu4mU7D_HtQ/unsubscribe?hl=en.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected]