[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Hội ArchLinux quá cùiỦa! vậy phải kêu cái bug đó là "goodbug" chứ nhỉ. Gõ chữ mà nó cứ nhảy qua lại linh tinh thì rối mắt quá. Có thể trong một yêu cầu nào đó thì cần cái ô kia nhảy ra để tiện kiểm tra, nhưng bình thường viết ... văn làm thơ mà nó loạng quạng như thế thì rất dễ bực, mất cả hứng.


On Mon, Jun 3, 2013 at 10:05 AM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
On Mon, 3 Jun 2013 02:58:24 +0000
"maikhai" <[email protected]> wrote:

> Fix cho bay cai o do. Lam sao y nhu khi go bang Ibus do.

Không hiện ra cái ô đó mới là bug đó bác ơi :D

> Sent from my BlackBerry® smartphone
>
> -----Original Message-----
> From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
> Sender: [email protected]
> Date: Mon, 3 Jun 2013 09:55:33
> To: <[email protected]>
> Reply-To: [email protected]
> Subject: Re: [ArchLinuxVn] Re: Hội ArchLinux quá cùi
>
> On Mon, 3 Jun 2013 02:40:47 +0000
> "maikhai" <[email protected]> wrote:
>
> > Ky nhi! Sao chua ai fix may vu nay nhi.
>
> Ủa nó thế chớ fix gì bác?
>
> --
> I am ... 5 dog years old.
>--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/pu4mU7D_HtQ/unsubscribe?hl=en.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].

--
m k h _ s g n