[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Hội ArchLinux quá cùiOn Mon, 3 Jun 2013 10:17:51 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Ủa! vậy phải kêu cái bug đó là "goodbug" chứ nhỉ. Gõ chữ mà nó cứ
> nhảy qua lại linh tinh thì rối mắt quá. Có thể trong một yêu cầu nào
> đó thì cần cái ô kia nhảy ra để tiện kiểm tra, nhưng bình thường
> viết ... văn làm thơ mà nó loạng quạng như thế thì rất dễ bực, mất cả
> hứng.

Hình như cái ô của bác nó hơi bị to. Theo cháu nhớ thì có cái ô nó lệch
nằm hẳn ra luôn. Cháu xài `uim` thì thật ra giống như bôi màu thôi rất
dễ chịu. Chắc bữa nào qua nghía máy bác tí. 

Không rõ cái ô đó có `option` nào để chỉnh không bác chờ mấy bạn dùng `ibus`
trả lời xem nhé.

--
I am ... 5 dog years old.