[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [ArchLinuxVn] cần người điều hành#archlinuxvnHi,

Mình đã đặt quyền quản lý nội dung cho #stk trên các kênh
  FB, GoogleGroup

(Nội dung trên #FB sẽ tự động đẩy qua kênh Twitter.com)

Các kênh khác (IRC, IRC/bot, trang chủ) vẫn cần người giúp thêm.

Cảm ơn các bạn.

PS:
Xem thêm http://archlinuxvn.org/vn/lists/#dieu-hanh-nhom-thu

On Mon, 3 Jun 2013 11:33:26 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Mình có thể giúp:
> facebook
> irc
> google group
> 
> và 1 ít twitter.
--
I am ... 5 dog years old.