[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [ArchLinuxVn] cần người điều hành#archlinuxvnSửa lại /băn khăn/băn khoăn/ chớ không các tiến sĩ lại bảo sao
mình hay viết sai chính tả. :D Nhớ hồi xưa làm luận văn sai có
một chữ phải in lại cả đống. Mấy lần in cho tới hồi ra lò luôn
vẫn còn sai :D Giờ thì không rảnh như vậy nữa hehe 

On Wed, 5 Jun 2013 10:22:08 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> Bạn An này hơi đòi hỏi quá nhe. chưa làm gì mà thế thì không nên
> đâu :)
> 

--
I am ... 5 dog years old.