[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Join BarcampHội Arch (+TheSLinux) sẽ tham gia Barcamp vào ngày 7/7 sắp tới
chứ các bạn? Các bạn góp ý kiến vào nhé, mình có thể đi nguyên
hội (rất tiếc mình không còn áo Arch để mặc). Chuẩn bị nhanh
để đầu tuần sau mình đăng ký với bên #barcamp.

Cảm ơn các bạn!

--
I am ... 5 dog years old.