[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [theslinux-hackers] Join BarcampQuên, đây là gợi ý của bạn n0b0dy trên kênh #irc tối qua nhé.

Cá nhân mình có đăng ký một bài `sử dụng LaTeX` làm trình diễn,
các bạn có thể lên cho mình chém :D 


On Thu, 6 Jun 2013 09:08:06 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> (by way of Anh K. Huynh <[email protected]>) wrote:

> 
> Hội Arch (+TheSLinux) sẽ tham gia Barcamp vào ngày 7/7 sắp tới
> chứ các bạn? Các bạn góp ý kiến vào nhé, mình có thể đi nguyên
> hội (rất tiếc mình không còn áo Arch để mặc). Chuẩn bị nhanh
> để đầu tuần sau mình đăng ký với bên #barcamp.
> 
> Cảm ơn các bạn!
> 
> --
> I am ... 5 dog years old.
> --
I am ... 5 dog years old.