[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [ArchLinuxVn] [FOSS Cafe] Chủ đề system automationMình không làm sysadmin thi di xem duoc khong nhi :D


Vào 10:43 Ngày 06 tháng 6 năm 2013, An Nguyen <[email protected]> đã viết:
Hello anh em,

Vụ cafe đã chốt lịch rồi nhé:

Thời gian: 3pm.
Ngày: CN 9 tháng 6
Địa điểm: http://thodia.vn/cafe-du-mien-ho-chi-minh.html
Cafe Du Mien, quận Phú Nhuận
48/9A Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh

Anh em nào sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm về chủ đề system automation
xin vui lòng cho mình biết trước. Có thể một số bạn chưa làm qua về
system automation sẽ đến tham gia nghe về chủ đề này, nên mình cần
biết những ai có thể chia sẽ kinh nghiệm. Cá nhân mình sẽ mang đến
Ansible, một ít Puppet và vài thảo luận về System Automation theo
hướng "tự làm".

An.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
Nguyễn Duy Ý
mobile: 0932277232