[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [theslinux-hackers] Join BarcampTeX cái gì vậy Kỳ Anh?
Một bài nhẹ thôi Phú ơi, đại khái làm thế nào để có một
trình diễn bằng `powerdot` đơn giản, gọn gàng thôi.

--
I am ... 5 dog years old.
He he, đáng giá đó anh :3

--
Quang Nguyen