[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [FOSS Cafe] Chủ đề system automationđăng ký bài về #theslinux nhé.

do thời gian không có hạn nên phần automation trong #theslinux
sẽ dời lại buổi kế tiếp :D

bạn nào nói #theslinux làm bằng tay hết thì em xin đập đầu chổng
mông lên cho bác ấy xem :D

On Sat, 8 Jun 2013 13:20:32 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hiện tại thì chưa có bác nào xác nhận là sẽ chia sẻ về system
> automation ngoại trừ mình.
> 
> Do vậy nói rõ trước để các bạn đến nghe không phải thất vọng.
> 
> Với lại mình tổ chức buổi này là để chia sẻ về system automation và
> thảo luận về vài ý tưởng dự án liên quan của mình. Nên mong các bạn
> hạn chế off topic. :)

--
I am ... 5 dog years old.