[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [FOSS Cafe] Chủ đề system automationOn Mon, 10 Jun 2013 00:55:20 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> On Sun, Jun 9, 2013 at 1:24 PM,  <[email protected]> wrote:
> > Mình thì mong mọi người chia sẻ những cái này bằng paper để những
> > người không tham dụ có thể học hỏi thêm chứ nhỉ!
> >
> Khó lắm bạn ơi.
> 
> Cái này là dạng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Nên chỉ có thể chia sẻ
> qua cafe như buổi chiều nay hoặc chia sẻ qua mailing list thôi.
> 
> Chứ còn slide quảng cáo cho puppet, chef các kiểu thì đầy rẫy người
> làm rồi. Đọc wikipedia cũng hiểu ý chính. :-)

Khi chiều dùng nokia 1150 hack vào máy của An thấy cái slide để rảnh úp
lên. An viết slide hơi xấu nên vài bữa nhớ join #barcamp có bài về
làm slide với powerdot nhé !!! :D 

PS: mà bữa ni quảng cáo cho Cờ lam rồi hả ngứa mắt quá đó nghe. Saigonlu
không trả đủ lương cho stk hả :D 

--
I am ... 5 dog years old.