[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Join BarcampKhông thấy ai có ý tưởng gì zạy ! Thôi bữa #barcamp bạn nào có đi
nhớ mặc áo #archlinuxvn mình lên chụp hình nhé :P Mình đăng ký hai
bài đó, mà chưa biết thế nào các bạn nhớ theo dõi tham gia. Thanks!

On Thu, 6 Jun 2013 09:28:19 +0700
Hieu Nguyen <[email protected]> wrote:

> Giờ làm áo TheSLinux chắc còn kịp :D.

--
I am ... 5 dog years old.