[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Set CPU Speed thế nào cho bớt nóng?Search đại thì có được trang này
http://www.insidemylaptop.com/take-apart-hp-pavilion-dv5-laptop/
chắc là nó rồi!2013/6/12 Quang Nguyen <[email protected]>
Hehe, không đến nỗi cực như thế đâu bác. Trên Mạng nó có một trang (cháu chưa nhớ ra là trang nào) hướng dẫn chi tiết tháo lắp cho từng dòng máy, step-by-step. Nó còn phân loại xem laptop nào dễ tháo và khó tháo (con của cháu thuộc dạng khó tháo nên phải đem ra tiệm).

--

Quang Nguyen


--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
--- You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/R1mKJa1lo1I/unsubscribe?hl=en.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected]googlegroups.com.

--
m k h _ s g n