[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Set CPU Speed thế nào cho bớt nóng?Hehe, không đến nỗi cực như thế đâu bác. Trên Mạng nó có một trang (cháu chưa nhớ ra là trang nào) hướng dẫn chi tiết tháo lắp cho từng dòng máy, step-by-step. Nó còn phân loại xem laptop nào dễ tháo và khó tháo (con của cháu thuộc dạng khó tháo nên phải đem ra tiệm).
--

Quang Nguyen