[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Set CPU Speed thế nào cho bớt nóng?On Tue, 11 Jun 2013 22:18:28 +0700
Tan Tran <[email protected]> wrote:

> Tân hay chơi trò ra quan hệ tiệm rửa xe xong vác hết đồ ra tự xịt rồi
> tùy hỷ 20k thì ai cũng vui

cung cấp dịch vụ chùi rửa laptop miễn phí đây. đảm bảo làm một lần
mãi mãi không cần làm lại!!!


--
I am ... 5 dog years old.