[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Set CPU Speed thế nào cho bớt nóng?On Wed, 12 Jun 2013 01:27:20 +0000
"maikhai" <[email protected]> wrote:

> Dich vu nay ngon ta!
> Ngoi coi de an cap nghe cang ngon hon.

Dạ dễ mà bác tự làm được mà, mở máy ra nhúng nước 1 tiếng,
sau đó nhúng dầu hỏa 1 tiếng nữa, sau đó phơi nắng 2 tiếng,
sau đó, bật bếp ga hơ nóng thêm 1 tiếng nữa.

Sau khi bác lắp máy lại thì đảm bảo bác không cần chùi rửa
gì thêm nó nữa. Dùng vài năm nữa cũng chả sau. Chặn giấy mà :D 

--
I am ... 5 dog years old.