[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bán phần mềm bẻ khóa kiếm tiền nhiều ghê ta

2013/6/12 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Wed, 12 Jun 2013 04:25:19 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:
[snip]
 
Sau này khoảng 2008 2009 lên nhà người bạn thấy tác giả của mấy bộ đĩa hồi xưa
có một tạp chí IT riêng, mà không dành cho ai cả, chỉ dành cho một lớp rất
hạn chế: người lớn tuổi và trung niên bla bla ... chợt cười với gió ... thu!


Nhập môn Thiền học, đụng ngay cái nụ cười bí hiểm "Niêm Hoa Vi Tiếu", không mấy người lần ra manh mối. Nay IT-học có thêm cái "cười gió thu" này, xem chừng cũng bla bla (bao la) ghê gớm, đi gần nửa đời người mới nhếch môi một phát. Lành thay!


--
m k h _ s g n