[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [job] Có thể bạn đang cần job Linux mới...Em đăng kí được ko anh :D

Vào 15:57 Ngày 17 tháng 6 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

Hãy liên hệ mình nhé! Công việc đơn giản thôi: hỗ trợ cho một
hệ thống Linux/Windows và lập trình viên của ứng dụng trên đó.

Trình độ cần thiết là >= Junior (căn bản và có thể tự học thêm
để tự đào tạo). Bạn cũng sẽ làm việc với cả môi trường Windows và
Linux nhé. Sẽ có training cho các vấn đề bạn còn thiếu.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Biết tiếng Anh
tốt là một lợi thế rất lớn; trong các tình huống công việc
thông thường yêu cần bạn đọc hiểu ghi được tiếng Anh cơ bản.

Chi tiết của mô tả công việc sẽ gửi riêng cho bạn nào quan tâm.

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].