[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [job] Có thể bạn đang cần job Linux mới...On Mon, 17 Jun 2013 16:33:07 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> Em đăng kí được ko anh :D

Pm email hoặc #irc.

--
I am ... 5 dog years old.