[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [job] Có thể bạn đang cần job Linux mới...


Vào 22:56 Ngày 17 tháng 6 năm 2013, Nguyen Quang <[email protected]> đã viết:
Có nhắc chú luôn, nhưng kêu chú có việc rồi nên bị ra rìa ngay :3

 
Đang thất nghiệp mà ta :3
thôi trả thớt kẻo =]]
 
 --

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'